Hoppa till innehåll

Visning på konstmuseet av en utställning av konstnären Anita Christoffersson

Onsdagen den 3 november visade Anna Norberg för deltagarna den pågående utställningen på konstmuseet av
konstnären Anita Christoffersson.
Utställningen hade fått namnet; Jag och Min Mor. Konstnären beskriver sin konst med tre ord: ångest, stillhet
och tillförsikt. Hon säger att hennes konst till en början är en total dialog med mig själv, som kan utvecklas
till en dialog med omvärlden. Hennes konst på utställningen byggs av både privata saker  och upphittade föremål.
Det gör att verkens material får en stor bredd och försöker sätta ljuset på livets skörhet.
Utställningen fick sin upprinnelse i att Anita Christofferssons moder hade gått bort och att hon då ställdes
inför en mängd situationer relaterade till föremål och privata saker som gjorde att hennes egen tillvaro fick
en annorlunda inriktning.
Utställningen och visningen ledde också till en engagerad diskussion mellan deltagarna om livets och tingens
förgänglighet som här hade fått en gestaltning som berörde dem.