Styrelse 2020

/Styrelse 2020
Styrelse 20202021-02-10T15:18:22+01:00

Styrelsens sammansättning 2020

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

 • Annica Davidsson, Hospitalsgatan 3D, 27134 Ystad, 0706-797836, annicadavidsson@gmail.com

Kassör

Hemsidan

Övriga

 • Anna Holmbom, Stora Västergatan 34 A, 271 35 Ystad, 070-8341288, anna.holmbom@gmail.com
 • Gertrud Olsson, Bråkmakargatan 2D, 271 50 Ystad, 0705-120135, gertrud.gertru@gmail.com
 • Sven Malmer, Västra Vallgatan 45, 271 35 Ystad, 0705-174230, sture35@hotmail.com

Extern förvaltare av föreningens ekonomi

 • Karina Stålheden, Trettiovägen 18, 271 93 Ystad

Adjungerade

 • Kerstin Winbladh-Westlund, Götgången 24, 271 44 Ystad, 0703-178711, kewinbladh@gmail.com
 • Ingrid Jendérus, Karl Xll:s Gatan 11 E  271 44 Ystad, ingridiystad@gmail.com   073-9738258

Ystads konstförenings revisorer och valberedning 2020

Revisorer

 • Bengt Celander
 • Marianne Kraft
 • Ann-Christine Larsson, suppleant
 • Maria Hallén, suppleant

Valberedning

 • Thomas Nyh, sammankallande
 • Christina Carlsson
 • Olle Olsson
 • Margita Åkerman, suppleant