Hoppa till innehåll

Konstnärssamtal

Den 17 februari hade vi tillfälle att lyssna på ett intressant samtal mellan konstnärerna Ewa Berg och Börje Lindberg med vår ordförande Lars Carmén som moderator. Efter en inledning där de båda konstnärerna presenterade sitt konstnärsskap och sin konstnärliga karriär var det dags för en diskussion om konstens ställning i dagens samhälle och vilka trender utvecklingstendenser som man kan spåra. Vart är konsten på väg och vilken roll kan den spela i dag och i morgon.