Hoppa till innehåll

Saluhallen i Ystad, en kulturhistorisk kväll

Den 30 september 2020 hade 40 medlemmar i Ystads konstförening möjlighet
att få en förhandstitt i den gamla Saluhallen i Ystad.

Ägaren av fastigheten, Anders Kullberg, berättade historien om Saluhallen och
om den pågående renoveringen. Fasaden har fogats om och kulturhistoriskt
värdefulla detaljer har sparats. De gamla fönstren har renoverats. Takfönstren,
lanterninerna, som är stora och varit dolda släpper nu åter in ljus. Hela lokalen
har återställts i ett tidigt skick. Anders berättade att det varit mödosamt men
angeläget och trevligt. Ambitionen har varit att på nytt få en attraktiv
mötesplats för ystadborna.

Anders Andersson, som har ansvaret för den kommande driften, sa att fokus
kommer att ligga på restaurangverksamhet. Varierat innehåll med olika teman
och aktiviteter.

De visste vid förhandstitten inte exakt datum för invigning på grund av
förseningar av leveranser. Men hoppades att det skulle bli kring årsskiftet.
Den gamla Saluhallen invigdes 1908. Försäljning genom upphöjda stånd med
lokala leverantörer. I källaren fiskförsäljning som förbands genom stor invändig
trappa. Byggnaden fungerade som saluhall fram till 1959. Därefter blev det
grossiströrelse och livsmedelshall.

Under 1800-talets andra hälft började man i Europa och i Sverige att flytta över
en del av torghandeln till mera hygieniska och klimatskyddade saluhallar.
Orsaken var bland annat grasserande epidemier men också för att skydda
matvaror för väder och vind. Man hade helt enkelt insett att det behövdes en
bättre hantering av livsmedel.

En saluhall skulle byggas hög och luftig och med tjocka stenväggar så att hettan
på sommaren och kylan på vintern kunde stängas ute. Stadens saluhall skulle
signalera något nytt och imponerande, ett tecken i tiden. Byggnaden i Ystad
blev också ett markant inslag i centrum.

Förändringen av detaljhandeln gjorde att saluhallarna förlorade sin roll i de
flesta städer, så också i Ystad. Men byggnaden består och får nu en ny uppgift.

Lars Carmén