Hoppa till innehåll

Levande julkalender

 

Julkalendern i Ystad 2017

Här följer det anförande som föreningens ordförande höll vid Bäckahästen på Stortorget:

”Välkomna hit till dagens lucköppning i Ystads levande och ambulerande julkalender. Ansvarig för öppningen idag, den 15 december, är Ystads konstförening. 

Luckan har fått namnet ”Om skulpturen Bäckahästen”. Mitt på Stortorget, i hjärtat av gamla Ystad, tronar Oscar Antonssons dramatiska skulptur Bäckahästen.  Konstverket är en fontänskulptur i brons med stenhuggeriarbeten i granit från Vånga i nordöstra Skåne. Man kan nog påstå att det är Ystads mest betraktade konstverk.

Bäckahästen är ett nordiskt mytologiskt väsen som man trodde fanns i vattendrag och som i sägnen påstods locka små barn upp på sin rygg för att sedan dra ner dem i djupet. Det var också ett drastiskt sätt att skrämma barn för faran med vatten. Konstnären Oscar Antonsson har gestaltat sitt konstverk Bäckahästen i en demonisk, nästan triumfatorisk pose. De små barnen sitter nu på hans rygg och ska strax möta sitt öde i vattendjupet. Skulpturen är utförd i jugendstil, som förstärks av den fladdrande manen som ger en rörelse åt skulpturen. Under sommarhalvåret, när vattnet sprutar kring hästen, dansar den nästan frustande runt.

Oscar Antonsson studerade skulptur i Italien. Bäckahästen ställdes ut i Rom 1927, där den väckte stor uppmärksamhet. En grupp konstintresserade i Ystad tog initiativ till att försöka köpa in konstverket för att få det till Ystad. De bildade föreningen Bäckahästen 1927 med det här målet och lyckades över förväntan snabbt samla in pengar så att man kunde köpa in konstverket. Det är alltså ystadborna, med sitt engagemang och sin insamling, som genom föreningen Bäckahästen skänkt den här skulpturen till staden. Skulpturen Bäckahästen avtäcktes på den här platsen sommaren 1928 och har varit ett spännande och vackert inslag på Stortorget sedan dess.

Men historien fortsätter. Framgången gjorde att föreningen Bäckahästen 1929 ombildades till Ystads konstförening, som fick ett annat mål, nämligen att lilla Ystad skulle få ett eget konstmuseum. Så blev det också 1936. Men det är, som det heter, en annan historia.

Sedan den här tiden är Bäckahästen en symbol för aktiva Ystads konstförening. Det är det som gör att dagens lucköppning, som Ystads konstförening ansvarar för, är kopplad till skulpturen Bäckahästen och att lucköppningen sker här på Stortorget. Skulpturen Bäckahästen är en av de ca 40 skulpturer som finns utomhus i Ystad. Det är kanske den skulptur av de 40, som är mest synlig i stadens liv. Genom sin placering naturligtvis. Men också genom att den är omgiven av ett sjudande torgliv. När ankorna, som man säger i Ystad, ibland med hjälp av poliseskort, anländer till skulpturens vatten, vet ystadborna att våren har kommit. Vid det tillfället får skulpturen också en andra roll. Från en skrämmande, att enligt sägnen dra ner barn i vattnets djup, till ett livsbejakande vårtecken.

Som en parentes till dagens lucköppning den 15 december och det lite bistra vädret kan erinras om att den 15 december 1939 började Du Pont-koncernen i USA tillverka det första nylongarnet och begynnelsen till nylonstrumpan. Skänk det en tanke i denna årstid av leggings och annat värmande.

Lucköppningarna fortsätter. I morgon, den 16 december, är det Ystads Församling som öppnar luckan med namnet ”Ängel” kl. 14.00 vid Birgittakapellet på Gamla kyrkogården.

Tack för att ni kom till Ystads konstförenings lucköppning i årets levande julkalender.”