Hoppa till innehåll

Konstresa Nordvästra Skåne augusti 2022

Borgeby slott, www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal

Resan till nordvästra Skåne är relativt lång, därför gjorde vi ett kortare stopp och hade vårtförmiddagsfika vid Borgeby slott.
Slottet är känt från 980-talet och är Nordens under längst tid bebodda och brukade borg. Den har ett strategiskt läge söder om Lödde å. Under 1200-talet uppfördes porttorn och andra tegelbyggnader. Fram till reformationen var Borgeby i kyrkans ägo och disponerades av ärkebiskopen. Under 1800-talet genomfördes hårdhänta ”restaureringar” i den tidens anda.
På 1880-talet köptes Borgeby och godset av storbonden Lars Persson. Dottern Hanna Larsdotter ärvde det och i början av 1900-talet skapade hon och hennes man, konstnären och författaren Ernst Norlind här ett centrum för konst och kultur. De hade kontakter ut i Europa. De besöktes av många av den tidens kända kulturpersonligheter. Rainer Maria Rilke (1875 -1926), från Prag och en av tyska språkets främsta lyriker, var en av dem. Andra var Ellen Key och Tora Vega Holmström. Även målaren Wassily Kandinsky tillhörde kretsen som besökte Borgeby.
Porthuset och västra längan med ateljé tillhör nu en stiftelse som förvaltas av Kulturen i Lund. De andra delarna av egendomen år numera privatägd.

Galleri Arnstedt, Östra Karup, www.galleriarnstedt.se

Nästa stopp var Galleri Arnstedt, som ligger vid E6 på nordsluttningen av Hallandsåsen, Postridarens väg 18 i Östra Karup.
Galleriet öppnades 1998, då den gamla kvarnbyggnaden och gården byggdes om till utställningslokaler. Galleriets utställningar är inriktade på modern samtida konst och de visar en blandning av väletablerade och helt nyutbildade konstnärer. Galleriet har också ett långvarigt samarbete med Malmö Konsthögskola, vilket gör att galleriets utställningar ofta markerar gränser och ger nya perspektiv. En utställning med Konsthögskolan inleder traditionsenligt säsongen i maj.
Under sommarsäsongen visas fem större och ett antal mindre utställningar. Det är möjligt genom att varje utrymme på gården tagits tillvara.
Aktuella utställningar under vårt besök var med konstnärerna Christine Ödlund och Ellisif Hals.
Runt galleriet, i trädgården, finns ett tjugotal skulpturer i det ”Gröna rummet”.

Ellisif Hals
Christine Ödlund

Kulturhuset Ravinen, Båstad, www.ravinenkultur.se

Kulturhuset Ravinen ligger vid Norrvikens trädgårdar, Kattviksvägen 231, Båstad. Det invigdes hösten 2021 och var en efterlängtad satsning på kulturen i området. Kulturhuset är tänkt att vara en mötesplats för kultur och upplevelser året om. Det innehåller tre utställningslokaler, auditorium för 230 personer, pedagogisk verksamhet, designbutik och café. I sluttningen ner mot Laholmsbukten är tanken att skapa en skulpturpark.
Kulturhuset ägs av ett privat lokalt bolag och hyrs ut till en kulturstiftelse, som driver det.
Initiativtagare var Ulla och Gustav Kraitz som i tre decennier arbetade aktivt för att förverkliga visionen om en plats för konst på Bjärehalvön och tillsammans med andra krafter i bygden lyckades man etablera verksamheten.
Ulla och Gustav Kraitz är sedan många år internationellt verksamma keramiker och har sin ateljé uppe på Hallandsåsen.
Under vårt besök pågick deras utställning Livet. De är konstnärer med olika utbildningar och förutsättningar. De har skilda temperament och stor integritet. Från början arbetade de i sina respektive genrer. Ulla målade och Gustav skulpterade. Två individuella konstnärer har utvecklats till ett konstnärskap. Gustav började tidigt arbeta med keramik Han utvecklade och experimenterade med en ålderdomlig kinesisk brännteknik och glasering. Tekniken är unik.
Paret Kraitz arbetar både med organiska och geometriska former, såsom klot och kuber, samt med realistiska element som utgår från kroppen och naturen.

Gustav Kraitz

Salomon Krog, www.krogen@bjaregolfklubb.se

Vår lunch åt vi på Salomon Krog som är en del av Bjäre golfklubb. Restaurangen ligger på Salomonhögsvägen 336.
Bjärehalvön är det område i Norden som har flest bronsåldershögar. Under Bronsåldern (1700 f.Kr. – 500 f.Kr.) utvecklades ett gravskick med gravhögar med hög och synlig placering. Salomon Krog ligger i ett område med en unik koncentration av sådana högar. Restaurangen ligger på toppen av Hallandsåsen och vi hade en milsvidd utsikt över landskapet.

Gustav Sundin och Galleri Fabriken, Torekov www.gustavsundin.com

Nästa besök var i Torekov hos konstnären Gustav Sundin och Galleri Fabriken, som han driver tillsammans med hustrun Carolina. Adressen är Litorinavägen 17, Torekov.
De driver också Galleri Torekov, Storgatan 50, Torekov.
Gustav Sundin är en klassiskt skolad målare utbildad på Florence Academy of Art (2004 – 2007) i Florens, Italien. Under 2007 – 2008 undervisade han på den svenska filialen. Han är en utpräglad målare men experimenterar också med olika tekniker som grafik och etsning.. Han är en av grundarna av konstnärsgruppen Bjäremålarna, som ofta ställer ut på galleriet.. Gustav Sundin deltar regelbundet i konstrundan Nordvästra Skåne och i nationella och internationella utställningar-
Som småbarnsförälder har han i serien ”Homeworks” målat interiörer som skildrar livet som det faller sig och inte som en tillrättalagd fasad att visa upp för andra. Han använder skickligt det infallande ljuset i sina målningar. Linda Fagerström, kulturskribent på SDS, har beskrivit hans val av motiv; ”..Uppfriskande nog riktar han istället blicken mot småbarnsförälderns vardag, översvämmad av leksaker på parkettgolv, barnstolar vid köksbord och smutstvätt i badrum. Tilltaget vill jag verkligen applådera. Detta är sannerligen inte manliga målares vanligaste motivkrets”.

Gustav Sundin

Konstnärerna Jill och Ulf Ekberg, Vejbyslätt, www.konstorangeriet.se

Resans avslutande besök var hos Jill och Ulf Ekberg Vejbyslätts bygata 57, som ligger lite norr om Ängelholm.
Här finns deras ateljéer, skulpturer och trädgård med skulpturer i keramik. De visar målningar, skulptur, stengods, raku och fotokonst. Det finns en permanent utställning av deras konst i det anslutande orangeriet.
Jill är keramiker och hennes verk är innovativa och dekorativa. Ulf är målare och skulpterar i keramik. Båda utvecklar sin konst baserad på den unika keramiktraditionen i nordvästra Skåne och skapar nya former och uttryck.
De deltar regelbundet i konstrundan Nordvästra Skåne och ofta vid andra utställningar.

Ulf Ekberg
Ulf Ekberg

I idylliska Vejbyslätt avslutade vi också konst- och kulturresan med vårt traditionella mingel och busslotteri. Under resan lyckades vi med lite tur undvika de värsta regnskurarna.