Hoppa till innehåll

Konstresa till Nordöstra Skåne

Gumlösa kyrka

Vårt första stopp på resan var Gumlösa kyrka, som ligger mellan Knislinge och Hässleholm. Den invigdes den 26 oktober 1192 av ingen mindre än ärkebiskop Absalon, biträdd av ärkebiskop Erik av Nidaros och biskop Stenar av Växjö. Kyrkan är Sveriges äldsta absolut daterade tegelbyggnad och har därigenom fått en särskilt stor konsthistorisk betydelse. Den uppfördes enligt uppgift under ledning av franska munkar. Martin Weibull, som var professor i historia i Lund under slutet av 1800-talet, beskriver lyriskt kyrkan som ett betydande byggnadsminnesmärke som har kvar sin grundkaraktär, sina arkitektoniska linjers renhet och det äkta historiska konstverkets harmoniska enhet.
År 1904 drabbades kyrkan av en förödande brand som fick till följd att den tyvärr inte har några äldre inventarier än dopfunten från 1100-talet.
Gumlösa har också varit en försvarsanläggning vid övergångsstället över Almån endast någon mil söder om den oroliga gränsen till Sverige.
Här hade vi också vår morgonfika.

 

Wanås Konst – skulpturpark och konsthall

Bara några kilometer från Gumlösa låg nästa besök på konstresan, Wanås Konst – skulpturpark och konsthall. Anläggningen etablerades 1987. Grundaren Marika Wachtmeisters idé och vision att i en bokskog i nordöstra Skåne etablera en utställningsverksamhet med platsbyggda och platsspecifika verk av internationella konstnärer har levt vidare och utvecklats.
Parken har under åren kompletterats med både permanenta och tillfälliga verk. I den permanenta samlingen ingår idag ett 70-tal verk.
Men på Wanås finns inte bara en park med skulpturer utan också en konsthall med videoverk, installationer och andra väderkänsliga verk.
Årets tema på Wanås heter ”Not a Single Story II”. Idén bakom årets utställning är att ge ett annat perspektiv på tillvaron och få oss att se på välbekanta saker på nya sätt. Åtta internationella konstnärer har bjudits in för att ge en koncentrerad men ändå utvecklad version av en utställning som förra året genomfördes på samma tema i Sydafrika. Konstnärerna vill med sina olika bakgrunder och nationaliteter visa att våra liv och kulturer består av många överlappande historier
Verken i årets utställning fanns både i konsthallen och i parken.
I parken finns alltid möjligheter att vid en kort eller lång promenad också upptäcka tidigare favoriter som t.ex. Gloria Friedmans verk ”Stigma” från 1991, som är en köttigt röd och hög mur i kontrast till grönskan eller Pål Svenssons verk från 1996 ”Sprungen Ur”. Ett klot i svart granit från Östra Göinge, som med kraft spränger sig ur ett skal.
Efter en lite längre promenad kan ett verk av Carolina Falkholt upptäckas. Det är ”Train of Thoughts” (2017), som är en 22 meter lång målad tågvagn, överraskande placerad i skogen strax utanför parken.
På Wanås finns det, liksom många gånger på landet, byggnader som magasin, ladugårdar, jordkällare och annat som det gäller att utnyttja. Därför har de senaste åren verksamheten
också utvidgats med utbyggd restaurang och hotellboende. På www.wanas.se finns mycket information om konsten, arrangemang m.m.

Araslöv Golf&Resort

Vi åt vår lunch på Araslöv Golf&Resort, som ligger norr om Kristianstad. Här finns en restaurang och ett klubbhus i en miljö med anor från 1700-talet. Vid lunchen serverades lax med grönsaker och en minidessert.

 

Kristianstads konsthall

Vi åkte vidare till Kristianstads konsthall. Vid vårt besök visades en utställning med den kaxiga titeln ”If you don´t like art, goodbye, fuck off, go home….”.
Hösten 2013 träffades ett tjugotal privata investerare i Stockholm. De startade konstfondbolaget Nordic Contemporary Art Collection (NoCo). Affärsidén är att investera i skandinavisk samtidskonst under ett antal år. Ansvarig för att leta upp tänkbara inköp och investeringar är Göran Christenson, som under många år hade samma uppgift vid Malmö museer.
Delar av samlingen har tidigare visats i Oslo och Helsingfors. Utställningen i Kristianstad är den första i Sverige. Här visas konstverk inköpta av fonden under åren 2013 – 2015. Det är ett brett spektrum av verk i olika medier och uttryck. Här blandas finsk videokonst och svenskt måleri med norska surfskulpturer och danskt fotografi. Det ger en trendkänslig översikt över vad som var aktuellt och gångbart under de år som verken köptes. Även om det är marknadsmässigt så visas på det här sättet starka verk av ett antal av Skandinaviens mest intressanta yngre konstnärer.
Genom att utställningen i konsthallen delats upp i mindre rum skapas intressanta samspel. Chefen för konsthallen, Marika Reuterswärd, guidade oss igenom utställningen.

Samlargrafik i Vanneberga och mingel med vin/cider, tilltugg och lotteri

Därefter reste vi till Samlargrafik, som ligger öster om Kristianstad i närheten av Vanneberga.
Samlargrafik är ett privat galleri, som sedan ett antal år drivs av Agneta Nicklasson. Här visar hon med stark personlig ambition och genom internationella nätverk grafisk konst på en hög svensk och internationell nivå. Utöver en mängd verk från tidigare utställningar, visades vid vårt besök etsningar av Juri Jakovenko från Vitryssland och nya verk av Christina Ringsberg.
Framlidne maken Kim Nicklasson gav under många år ut illustrerade biografier över utställande konstnärer. Dessa fanns att köpa.
Till grafik i den vidaste bemärkelsen hör alla slags tryckta verk. Originalgrafik omfattar en klart avgränsad exklusiv grupp av konstnärliga tryck där varje tryck anses vara ett originalkonstverk.
Det grafiska bladet är alltså ett tryck, oftast på ett papper, som är tryckt från en tryckplatta där konstnären själv arbetat fram en bild. Beroende på vilket slag av tryckplatta och vilken teknik som konstnären använder sig av kan grafiken indelas i tre huvudgrupper; djuptryck, högtryck och plantryck.
Djuptrycket, ofta kallat koppartrycket, innebär att graverade eller etsade partier i tryckplattan (plåten) fylls med färg, som sedan under stort tryck överförs på papper. Etsning och koppartryck är bra exempel på djuptryck.
Vid högtryck är metoden den omvända. Här färgas tryckplattans yta in och nedgraverade partier lämnas orörda. Exempel här kan vara trä- och linoleumsnitt.
Dessa två tekniker kan också användas på en och samma plåt.
Plantrycket, som är den tredje gruppen, är en annorlunda teknik än de två andra. Här ligger tryckplattans både infärgade och partier som inte är infärgade i samma plan. Litografiskt tryck är ett exempel på plantryck.
Originalgrafik trycks i en begränsad upplaga. Varje tryck har sitt eget nummer. När bestämd upplaga tryckts färdig, så makuleras eller märks tryckplattan så att ytterligare tryck inte ska kunna göras.
Under senare år och på olika marknader har begreppet originalgrafik börjat suddas ut. Det beror säkert också på att nya tekniker används vid tryck. Ibland kombinerade i samma verk. Det gör att gränsen mellan original och reproduktion blir allt svårare att dra.
(Delar av den här texten är baserad på boken; Vad är grafik? – En handbok i grafisk konst av Philip von Schantz)
Vid Samlargrafik hade vi också vårt avslutande mingel med vin/cider, tilltugg och lotteri.

Foto: Kersti Larsson och Lars Månsson