Hoppa till innehåll

Konstresa till Malmö maj 22

YSTADS KONSTFÖRENING

Information om konst- och kulturresan till Malmö den 21 maj 2022

Konst i det offentliga rummet i Malmö

Under den första delen av resan såg vi konst i det offentliga rummet. Malmö har förändrats från en utpräglad industristad till en modern kunskapsstad. Konsten har varit en del i den förändringen, men har också under olika perioder varit ett uttryck för sin tid. Det är en tydlig trend att den offentliga konsten fått en större roll i den moderna stadsbilden. Den används allt mer som ett medel för att utveckla det som uppfattas som attraktiva miljöer. Ibland påträngande, ibland diskret, men den offentliga konsten är genom sin synlighet ofta lättillgänglig. Konsten har också, som ett exempel, fått ta plats i de 20-talet temalekplatserna i Malmö.

I Malmö finns över 350 offentliga konstverk. Vi såg under resan ett urval från olika perioder.  I boken Malmö Konstguide. Offentlig konst i staden ges en praktisk handledning till konstverken (Utgiven på KIRA-förlag, ca 100-200 kr).

Vid bussturen följde vi rutten; Hyllie – Pildammsområdet – Malmö Live

Hyllie – Pildammsområdet: Fågelsadel (Gustav och Ulla Kraitz, 2016), Mother (Charlotte Gyllenhammar, 2014), &Child (Charlotte Gyllenhammar, 2016), Muralmålning (Smug One, 2014), Arc (Sten-Ove Persson, 1993), Sfär (Arne Jones, 1961), Glada Laxen (Carl Bertil Widell, 1997).

Pildammsområdet: Ekotemplet (Ferdinand Boberg, 2014), Tidens genius (Ivar Johnsson, 1929), Strykjärnet (Hiroshi Koyama, 1988), Le Fruit Rouge (Axel Nordell, 1972), Point of view (Tony Cragg, 2017), Tragos (Nils Sjögren, 1953),

Pildammsområdet – Malmö Live: Diana – naturens väktare (Ernst Billgren, 2009), Spectral Self Container (Matti Kallioinen, 2013), Non Violence (Carl Fredrik Reuterswärd, 1982), Utblick/Inblick (Pål Svensson, 2016), Frans Suell (Edvard Trulsson, 1915), Port mot kontinenten (Sven Carlsson, 1975), Fiskegumma (Clarence Blum, 1949).

 

Konstverk kring Malmö Live

Malmö Live är det samlande namnet på de byggnader som innehåller konserthuset för Malmö symfoniorkester, ett kongresscenter och ett hotell. De ligger både bredvid varandra och är integrerade. Konserthuset ägs av Malmö stad. Kongresscentret och hotellet ägs av koncernen Nordic Choice. Malmö Live invigdes 2013 efter en internationell projekt- och markanvisningstävling. Ambitionen är att den ska vara en mötesplats i centrala Malmö med attraktivt innehåll, som är tillgänglig och lätt att besöka.

För den konstnärliga gestaltningen genomfördes olika tävlingar. Vi promenerade runt Malmö Live och såg konstverken: Via (Kim Hedås, 2015), som är ett ljudkonstverk på Birgit Nilssons bro, Rubato (Eva Hild, 2015), Minnenas hav (Karolina Erlingsson, 2015), Passage (Maha Mustafa, 2016) och The Wind Wall (Konstkollektivet Fundament, 2016).

 

Restaurang Wega på Malmö museer, www.restaurang wega.se   

På restaurangen, som ligger på Slottsholmen, åt vi lunch. Den vackra väggen på restaurangen  kommer från automatrestaurangen Wega, som öppnade i Öresundshuset 1912. Det var sin tids snabbmatsrestaurang.

Malmö Museer med utställningar, www.malmo.se 

Malmö Museer är södra Sveriges största museum. Det är samlingsnamnet för museibyggnaderna, som innehåller historia, teknik, natur, sjöfart och konst. Konsten finns i Slottet Malmöhus.

Malmö Konstmuseum har en av Sveriges största konstsamlingar med runt 40 000 objekt. Det är en unik kollektion genom sin bredd. I den nya permanenta utställningen Samlingen, som finns på andra våningen, visas ett konsthistoriskt tvärsnitt ända fram till 2000-talet. I Samlingen kan vi följa hur måleri, grafik, skulptur, konsthantverk, möbler och textil förändras med tiden och med sin omvärld. Banbrytande uttryck och stilar växer fram, faller ur modet och återkommer i nya tappningar.                                                                                           Men Samlingen är inte bara en kronologisk utställning. Den visar att konsthistorien inte är en historia utan består av otaliga berättelser, nyanser och perspektiv – många av dem glömda eller gömda. Genom utställningen löper därför flera spår som var på sitt sätt lyfter fram olika innehåll och kunskaper ur Malmö Konstmuseums samlingar och synar dem i ett nytt ljus.     Malmö Konstmuseums samlingar har byggts upp av inköp och betydande donationer genom åren och utökas ständigt med nyförvärv. Då är det särskilt fokus på nordisk samtidskonst. Precis som äldre tiders konst påverkades av sin tid så påverkar vår tids idéer och strömningar, nutidskonsten. Därför är samlingen levande.

I väntan på ett planerat nytt konstmuseum i Malmö är utställningen Samlingen viktig för att visa vad som kan bli verklighet i nya och funktionella lokaler.

I galleriet på tredje våningen visades den tillfälliga utställningen HEM. Hemmet som kanske är en av livets viktigaste platser och som vi alla har en relation till. Vad ett hem är har troligtvis olika betydelser för var och en. Hur skapas ett hem och den grundläggande trygghet vi behöver för att känna oss hemma? Vad händer när hemmet blir otryggt? Genom konstnärernas blick finns skildringar av vad som kan utgöra ett hem.

I centrum för den utställningen finns ett rum med kulturhistoriskt material som har med hemmet att göra. Rummet kan fungera som en kompass som söker att förankra konsten i olika perspektiv och riktningar.

Moderna Museet, Malmö, www.modernamuseet.se/malmo

Nästa besök i Malmö var Moderna Museet.

Sedan 2009 finns Moderna Museet på två platser – i Stockholm och i Malmö. Museet finns i en av Malmös vackraste byggnader, John Smedbergs elektricitetsverk från 1901. (Tegel från Börringe, se nedan). Den är tillbyggd med en modernare, orange byggnad, som blivit Moderna Museet Malmös signum. Museet i Malmö har ett självständigt utställningsprogram, här visas samtidens mest betydande konstnärer och moderna klassiker varvat med urval av Modernas samlingar.

Moderna Museet Malmö är en del av statliga Moderna Museet och finansieras till lika delar av Malmö stad, Region Skåne och svenska staten.

 

Under vårt besök visades utställningen Alternativ sekretess (9/4 – 11/9) av Annika Elisabeth von Hausswolf. Utställningen presenterar ett sjuttiotal arbeten från konstnärens hela karriär. Från debuten och tiden på Konstfack i början av 1990-talet, via konstbiennalen i Venedig 1999 och fram till serierna i emalj och plexiglas som von Hausswolf arbetat med under de senaste åren.

Annika Elisabeth von Hausswolf tillhör en generation av svenska fotokonstnärer som debuterade i början av 1990-talet och som teoretiskt och bildmässigt påverkades av den postmodernistiska konsten. På 1990-talet var hon en av dem som utvidgade den fotobaserade konsten. Därefter fick hon en utveckling till det skulpturala. I hennes verk finns ofta undertexter som hon fogar samman för oss att upptäcka. Idag förknippas von Hausswolfs konstnärskap ofta med hennes tidiga verk inspirerade av brottsplatsfotografier. Stämning och komposition signalerar till betraktaren att något tragiskt har hänt.

 

andra våningen i museet pågick ett par parallella utställningar:

Betingad rörelse, som är verk från Moderna Museets samlingar.

Underströmmar, som är verk av Per Wizén och är inspirerade av konstnärens

ungdom och bortglömda Disney-tidningar från 1970-talet.                                                     – Tilpo – Bästa Hälsningar från oss. Konstnärsduon Tilpo visar oss sina fantastiska,

häpnadsväckande och omtumlande bildvärldar.

 

Börringekloster med tegelutställning och mingel.

Efter Malmö besökte vi Börringe. Börringekloster nämns som kloster redan 1231 och var vigt åt jungfru Maria. Det tillhörde benediktinerorden. Sedan klostergodsen i Danmark drogs in efter reformationen, blev de förläningar till olika adelsätter. När Skåne genom freden i Roskilde 1658 blev svenskt, skänkte Karl X Gustav egendomen till sin oäkta son Gustaf Carlsson. Vid reduktionen gick den tillbaka till kronan. År 1745 kom egendomen genom köp till släkten Beck-Friis och blev grevskap tillsammans med Fiholm i Sörmland. Namnet Beck-Friis och grevetiteln följde den som var innehavare av egendomarna.

Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1763, med tillbyggnad av ytterligare en våning 1863. Numera ägs godset av aktiebolag genom släkten Ramel. Som vid många liknande egendomar finns det gott om gamla byggnader. Därför finns i Börringe också t.ex Börringebarnens förskola, hyresbostäder. (Det ska bli fler) och Restaurang Anita, Numera också med en tegelutställning.

 

Tegelutställningen i Börringe. Tillverkning av tegel började i Sverige på 1100-talet. Nordens äldsta daterade tegelbyggnad är Gumlösa kyrka i norra Skåne, som invigdes 1192. Konstföreningen har besökt Gumlösa vid en konstresa. Det finns spår som tyder på att tegel började tillverkas mycket tidigt i Börringetrakten. Tegeltillverkningen blev industriell först i slutet av 1800-talet. Det berodde på stark efterfrågan på tegel och bättre transport genom järnväg. Järnvägen mellan Malmö och Ystad, den så kallade grevebanan, invigdes 1874 och fick en station i Börringe. Börringe tegelbruk togs i drift 1884. Efterfrågan blev snabbt stor och ytterligare ett tegelbruk anlades i Yddinge norr om Börringe. Leran var rödbrännande och av hög kvalitet. Tegelbruken i Börringe och Yddinge blev i början av 1900-talet ledande i Sverige. Exempel på byggnader som uppförts med Börringetegel är: Posthuset och gamla stadsbiblioteket i Malmö, Östermalms saluhall och Kungliga Hovstallet i Stockholm och Masthuggskyrkan i Göteborg.

Efter nedläggningen på 1960-talet av bruket i Börringe valde man att bevara ett stort antal produkter och formar i ett av godsets magasin. På initiativ av Eva Ramel och medarbetare på Börringekloster har ett urval av dessa tegel lyfts fram i en liten permanent utställning som anordnats i restaurangen ”Anita på Börringekloster”. Lars Månsson, som är medlem i konstföreningen och som arbetat med utställningen/skriften, berättade om arbetet.  Det har varit ett samarbete med lokala Tegelakademin som också har tagit fram en skrift om tegelepoken i Börringe och traktens intressanta historia som också haft betydelse för hela Nordens utveckling. Vid Börringesjöns västra strand låg nämligen Lindholmen. En riksborg, byggd i början på 1300-talet, med metertjocka tegelmurar. Under medeltiden var den ett viktigt riksfäste. Bland annat höll drottning Margareta den tidigare svenske kungen Albrekt av Mecklenburg och hans son fångna i borgen. 1395 höll drottning Margareta ett viktigt nordeuropeiskt politiskt möte där, vilket gjorde att olika freder slöts och att den nordiska unionen kunde bildas två år senare.

Under 1500-talet revs borgen och teglet återanvändes till byggandet av slottet Malmöhus, som vi besökt tidigare under dagen.

 

Från att det tidigare funnits hundratals tegelbruk i Sverige finns idag endast ett tegelbruk kvar med produktion. Det är istället Danmark, som med sin långa tegeltradition, förser Sverige med tegel. Tegel har på senare år fått en ökad efterfrågan vid nyproduktion och genom återvinning.

 

På grund av risk för regn avslutade vi konst- och kulturresan med det traditionella minglet och busslotteriet inomhus i Gärdslövs byastuga och fick samtidigt intressant information om byalagets verksamhet.