Hoppa till innehåll

Konst och kulturresa till Norra Skåne

Konst- och kulturresa till norra Skåne 2021-09-26 

Text och foto: Gertrud Olsson, Görel Collin och Lars Carmén    

 Stiftsgården Åkersberg i Höör, www.akersberg.se

I njutbart höstväder och med förväntningar på dagen, tog vi plats i bussen från Sydbuss, för att åka norrut. Första besöket blev på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Den ägs och drivs sedan 1991 av stiftelsen Lunds Stiftsgård. Där finns Frihetens kapell med ett glaskrucifix formgivet av glaskonstnären Bertil Vallien. I kyrkorummet kunde vi även betrakta en utställning av konstnären Inger Wickström, som deltog i Konstrundan Mittskåne, innan det var dags för vår förmiddagsfika. Den beskrivs som en mötesplats för både kropp och själ. Här finns Andrum spa och Frihetens kapell. Åkersberg är Lunds stifts kurs- och konferensgård. Den är också öppen för allmänheten som konferensanläggning och hotell. Frihetens kapell är en byggnad för upplevelse, stillhet, eftertanke och meditation och kapellet är byggt med formen av en snäcka.I kyrkorummet är glaskrucifixet formgivet av glaskonstnären Bertil Vallien, Åfors Bruk i Småland. Vi såg också en utställning av konstnären Inger Wickström, som målar med olja/akryl och oftast abstrakt. Hon deltar i Konstrundan Mittskåne. På Åkersberg passade vi på att ha vår förmiddagsfika.

Plastens Hus i Perstorp, www.plastenshus.se

Vi fortsatte till Plastens Hus i Perstorp. Den första plasten i Skandinavien började tillverkas i Perstorp 1917. Det skedde på Skånska Ättiksfabriken och materialet kallades Indolack och Isolit. Det hade tagits fram på företaget av den indiskfödde kemisten Innanendra Das Gupta. Under 1920-talet kom också tillverkningen av högtryckslaminat igång. Produkten blev senare bland annat känd som Perstorpsplattan med mönstret Virrvarr designat av Sigvard Bernadotte. Den blev en storsäljare vid inredning av den tidens kök. Företaget ändrade 1966 namn till Perstorp AB. Plastens Hus är ett kulturhus med utställda produkter av plast från företaget Perstorp AB. På utställningen visas utvecklingen från ättika till mängder av hushållets dagliga föremål. Företaget har en lång tradition att samarbeta med välkända industridesigner för att få funktionella och användbara produkter. På Plastens Hus fick vi en engagerad visning av utställningen. Vi fick uppleva den spännande resan och se hur plasten har format vår tid och våra livsstilar. Det blev många igenkännande intryck av formgivning, färger och namn på produkter. decennier och uppmanades t ex att inte kasta eventuella liggande gamla mobiler, eftersom de börjar bli väldigt eftertraktade på marknaden. ”Skalen” till telefoner tillverkades här.

Spångens Gästgivaregård, www.spangen.se

Vi hade i området medvetet valt Spångens Gästgivaregård för en paus och där åt vi lunch. Spången blev Gästgivaregård 1856, vilket var relativt sent. Spången blev då station för postdiligensen. Under 1939 spelades här in filmen ”Kalle på Spången” med Edvard Persson i huvudrollen. Atmosfären från filmen är nostalgiskt bevarad. Här är det kanske på sin plats med en kort historik över gästgivargårdarna i Skåne. Många av de skånska gästgiverierna har anor från medeltiden. Vid försvenskningen av Skåne behövdes ett väl utbyggt vägnät och lämpliga rastställen inte minst för de statliga tjänstemännen. De svenska gästgivareförordningarna blev då också skånska. Gästgiverierna skulle ligga på två mils avstånd från varandra och enligt gästgivareförordningarna skulle vägarna mätas med snören så att ”alla mil skulle bli lika långa”. Däremellan skulle finnas milstenar för att kunna beräkna längden och betalningen för skjutsen. Gästgivaren hade privilegiebrev och skulle hålla med hästar och vagnar för skjutsning, övernattning och mat. Bönderna i närområdet var skyldiga att vid behov ställa upp med kompletterande håll- och reservskjuts. Det var betungande för bönderna. Gästgivaren hade som förmån ensamrätt till utskänkning av öl, vin och brännvin inom en radie om två mil. De här privilegierna och kraven avskaffades först 1878. Tillkomsten av järnvägarna bidrog till det. De klassiska gästgiverierna i Skåne var som flest ca 65 på 1800-talet.

Sankt Petri kyrka i Klippan, www.sanktpetrikyrka.se

Nästa besök var Klippan och Sankt Petri kyrka. Det hade länge diskuterats behovet av en ny kyrka i centrala Klippan. På 1960-talet fick arkitekten Sigurd Lewerentz (1885 – 1975) församlingens uppdrag att rita en så kallad ”småkyrka”. Det var modigt och framsynt av församlingen. Kyrkan byggdes med tegel från Helsingborg i den skånska tegeltraditionen. Den invigdes 1966 och församlingen är med rätta stolt över sin kyrka, ”Där den yttersta enkelheten segrar”. Kyrkan och kyrkorummet väcker känslor. Kyrkan besöks årligen av tusentals människor och av många internationella arkitekter för inspiration. Vi fick en visning av kyrkan med dess starka arkitektoniska uttryck och djupa symbolik. Sigurd Lewerentz är en av arkitekturhistoriens mest hyllade och mytomspunna arkitekter. Som skapare av ikoniska verk som landskapet och Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården i Stockholm, Markuskyrkan i Björkhagen och Sankt Petri kyrka i Klippan, är han inskriven i den modernistiska arkitekturhistorien. Lewerentz kyrkor har fascinerat och inspirerat arkitekter över hela världen. De två enastående byggnadsverken från 1950- och 60-talet fick uppmärksamhet redan då de byggdes och har sedan fortsatt att fascinera sina besökare. När Lewerentz skapade kyrkorna var han en gammal man och det var så han skulle bli ihågkommen inom arkitekturhistorien fram till nu; som ett ensamt kompromisslöst geni, med svart överrock och cigarr i handen. Senare forskning har i stället gett bilden av honom som en nyfiken konstnär som alltid anpassade sig till sin samtid. I Skåne har Lewerentz skapat ytterligare verk, som till exempel, Östra kyrkogården i Malmö med tillhörande byggnader och tillsammans med andra, Malmö Stadsteater (numera Malmö Opera), som invigdes 1944, med sin nyskapande och inbjudande foajé. Den 1 oktober öppnar en stor samlingsutställning om Lewerentz och hans verk på arkitekturmuseet ArkDes i Stockholm (pågår till 28 aug 2022). Utställningen har det talande namnet ”Dödens och livets arkitekt”.  Med samma titel utgavs i år en stor monografi om hans liv och verk.

Hovdala och Konstrundan Mittskåne 2021

www.konstrundan.com och www.hovdala.se  

Hovdala ligger söder om Hässleholm. Hovdala slott har anor från 1500-talet. Det här var gränstrakter mellan Sverige och Danmark och slottet hade ett viktigt och utsatt läge under de många krigen. Det är statligt byggnadsminne sedan 1947 och området har varit militärt övningsfält för de lokala regementena. Hässleholms kommun ansvarar idag för programverksamheten under sommarsäsongen. Konstnärsgillet Mittskåne samlar konstnärer från mellersta och norra Skåne och är en av flera geografiskt verksamma sammanslutningar för konstnärer i Skåne. Det är för närvarande ca 80 konstnärer som är med i konstnärsgillet. Samlingsutställningar har genomförts vid påsken sedan 1980-talet med namnet Konstrundan Mittskåne, Utställningen flyttades 2021 till Hovdala och Stora stallets vind. Pandemin gjorde att påskutställningen i sin tur flyttades till september. Det gjorde det möjligt att vi på den här resan bekantade oss med konstnärer från mellersta och norra Skåne. Vi tittade även på fotoutställningen ”Storken på Hovdala” av Sven Persson.

Fulltofta

Mellan Hovdala och Ystad gjorde vi ett stopp i en naturskön miljö i Fulltofta Naturcentrum utanför Hörby. Där avslutade vi konst- och kulturresan med traditionellt mingel och busslotteri.