Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Årsmöte 2016

/Årsmöte 2016
Årsmöte 20162019-02-07T14:37:37+01:00

Årsmötet besöktes av totalt 62 deltagare.  Styrelsen presenterade bl a årsberättelse och ekonomiskt resultat för 2015. Till föreningens styrelse välkomnade två nya medlemmar, Kerstin Winbladh Westlund och Lars Månsson, som ersättare för avgående styrelsemedlemmarna Margita Åkerman och P-O Nilsson. Se valberedningens förslag som antogs här.

Efter årsmötet höll konstnären och författaren Annika Mattsson ett mycket spännande och pedagogiskt föredrag om Strindberg som bildkonstnär. Man, åtminstone jag, fick en helt ny syn på Strindbergs bildkonst. Bravo, Annika!

Efter sedvanligt konstlotteri och efterföljande kaffe och kakor avslutades mötet.

 

Fotograf: Hans-Börje Jansson