Hoppa till innehåll

Våra aktiviteter under våren

Ystads konstförenings aktiviteter under april

Onsdagen den 6 april kl. 14.00 – 15.30 är det på Ystads konstmuseum en redovisning av det arbete som sker med Ystads konstmuseums flytt av samlingarna till ett nytt magasin.
Intendenten Ellen Klintenberg håller ett föredrag om det pågående projektet att flytta Konstmuseets och Klostrets samlingar till ett nytt museimagasin. Det är en efterlängtad och omfattande process som ska skapa bättre förhållanden för samlingarna och även göra dem mera tillgängliga för allmänheten.
Ellen Klintenberg visar samtidigt också en utställning ur samlingarna.
Anmälan till Ingrid Jendérus, 073-9738258, ingridiystad@gmail.com
Pris: 50 kr/person för föredraget och eftermiddagsfika.
Betalning till föreningens bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 1235780739. Ange då ditt namn och datum för arrangemanget.
 
Söndagen den 24 april är det Hemliga Påskrundan.
Vår buss avgår kl. 09.00 från Hamnplanen söder om Ystads järnvägsstation. Tillsammans gör vi en mycket populär rundtur med buss och besöker ett antal konstnärer och utställningar. Vart turen går och till vilka får du reda på under resans gång.
Pris: 550 kr/person för resa, morgonfika, lunch, inträde och mingel.
Anmälan tidigast den 4 april till Gertrud Olsson, 0705-120135, gertrud.gertru@gmail.com
Betalning efter anmälan senast en vecka innan resan till föreningens bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 1235780739. Ange då ditt namn och datum för resan.
Välkomna till aktiviteterna