About mercscenbetpo

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות לוקחות טיפים מגברים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים להציע שירותים באופן בלעדי את הנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.