About ecdakaca

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בסדר הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור הדיור נופל רק במאזן העובד. העלות המשוערת של דירות יומיות בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של בונוסים בנות. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי תל אביב – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה עם קו ארוך, שיהפוך לרווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.