Månad: mars 2015

  • Bilder från årsmötet 2015

    Jag har lagt in några bilder från årsmötet som bildspel på vår startsida. De kommer sedan att flyttas till Bilder, protokoll, etc. när nästa evenemang har gått av stapeln och nya fotografier finns. Här kommer ett exempel:

  • Välkommen till Årsmötet den 22 mars 2015

    Årsmötet pågår den 22 mars mellan klockan 13.30-15.30 i museets hörsal. OBS tiden! Dagordningen kan laddas ner här. Alla är hjärligt välkomna – ingen föranmälan behövs