Styrelse 2019

/Styrelse 2019
Styrelse 20192019-05-09T14:03:56+02:00

Styrelsens sammansättning 2019

Ordförande, programgruppen

Vice ordförande, inköpsgruppens sammankallande

Sekreterare, medlemsregistret, programgruppen

Kassör, inköpsgruppen

Hemsidan

Inköpsgruppen

Programgruppens sammankallande

Programgruppen

 

Programgruppen:

 • Lars Månsson, sammankallande
 • Anna Holmbom
 • Christina Sjörup
 • Lars Carmén

 Inköpsgruppen:

 • Berit Meyer, sammankallande
 • Annastina Tell-Forsselius
 • Kerstin Winbladh-Westlund

Revisorer

 • Bengt Celander
 • Marianne Kraft
 • Ann-Christine Larsson, suppleant
 • Maria Hallén, suppleant

Valberedning

 • Thomas Nyh, sammankallande
 • Christina Carlsson
 • Olle Olsson
 • Margita Åkerman, suppleant

 

Ystads konstförenings revisorer och valberedning 2019

Revisorer

Revisorssuppleanter

Valberedning